Tên miền là chuỗi các ký tự trong bảng chữ cái alphabet và dãy chữ số được sắp xếp để định danh một địa chỉ Internet (IP) của một máy chủ. Ví dụ daihao.vn chính là một tên miền. Đăng ký tên miền Việt Nam là gì? Quy định đăng ký tên miền Việt Nam như thế nào?

Hỗ trợ đăng ký tên miền Việt Nam tại Daihao.vn

Hỗ trợ đăng ký tên miền Việt Nam tại Daihao.vn

Tên miền có những đặc tính:

 • Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
 • Tên miền bắt buộc phải có phần tên và phẩn đuôi (com, net, org, vn, us,..) ngăn cách nhau bằng dấu “.”. Ví dụ với tên miền daihao.vn, tên là daihao đuôi là vn
 • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần đuôi .com, .net, .org, .info).
 • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái aphabet các số 0-9 và dấu “-“. Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
 • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu “-“.

Tên miền được đặt tùy ý, tên miền có thể có nghĩa hoặc không, nhưng vẫn có những quy định của luật pháp cho việc đăng ký tên miền, cụ thể là:

Hỗ trợ đăng ký tên miền VN với quy trình đăng ký nhanh chóng

Hỗ trợ đăng ký tên miền Việt Nam với quy trình đăng ký nhanh chóng

 • Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Chủ thể chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp khi đăng ký trực tuyến và nội dung đăng tải trên Website TMTV
 • Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền tiếng Việt đăng ký:

+Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ, xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

+Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc, vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

+Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

+Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực; xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

+Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

 • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

Vì sao nên đăng ký tên miền Việt Nam?

Nên đăng ký tên miền Việt Nam

Nên đăng ký tên miền Việt Nam

 • Được pháp luật Việt Nam bảo vệ
 • Hạn chế tối đa khi mất liên lạc quốc tế, ví dụ những trường hợp đứt cáp quang quốc tế
 • Được Hệ thống trung chuyển Internet trong nước – VNIX của VNNIC phục vụ
 • Xu hướng sử dụng cộng đồng
 • Lợi ích tìm kiếm và quảng bá
 • Chăm sóc, hỗ trợ: VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền Việt Nam “.vn” (registrar) luôn sẵn sàng trợ giúp người đăng ký sử dụng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như hành chính liên quan đến tên miền “.vn
 • Đăng ký thuận tiện: Các chủ thể có nhu cầu đều có thể dễ dàng đăng ký tên miền Việt nam “.vn” thông qua các Nhà đăng ký tên miền Việt Nam

Trung tâm Daihao.vn hỗ trợ đăng ký tên miền Việt Nam với quy trình đăng ký nhanh chóng, phí duy trì chỉ từ 150.000 đồng / năm.

Content Protection by DMCA.com